dbpmedia.se augusti 29, 2018
Checklista Facebook Ads

Checklista Facebook Ads

Att annonsera på Facebook ger dig möjligheten att nå din målgrupp på ett kostnadseffektivt och träffsäkert sätt, DBP Media har suttit ihop en lista som hjälper…

dbpmedia.se juni 18, 2018
Vilka sociala medier plattformar ska du använda för ditt företag?

Vilka sociala medier plattformar ska du använda för ditt företag?

Sociala medier har kommit att bli ett självklart verktyg i de allra flesta företags marknadsföringsplan som vill vara synliga i dagens digitala brus. Sociala…